Zprostředkování auditu účetní závěrky

Našimi externími spolupracovníky jsou dvě auditorky (Brno, Praha), se kterými Vám zprostředkujeme zpracování auditorského ověření účetní závěrky.