Vedení účetnictví a daňové evidence

Jádrem těchto služeb je vedení daňové evidence drobných podnikatelům, vedení účetnictví malým a středně velkým společností za pomoci kvalifikované účetní, špičkového software ENTRY od společnosti HJ-Soft s.r.o. a za pomoci zkušených daňových poradců. Zpracování účetní agendy je vedeno na základě dohody v pravidelných intervalech v daňových kancelářích naší společnosti.
Vedení daňové evidence zahrnuje:

 • vedení daňové evidence (peněžního deníku)
 • vedení evidence k dani z přidané hodnoty
 • vypracování přiznání DPH
 • kontrola účetních dokladů
 • pravidelné informace o hospodářském výsledku, stavu majetku a závazků, měsíční závěrky
 • zpracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob
 • Vedení účetnictví zahrnuje:
 • vedení účetních knih, účetní osnovy, rozvahy, výkazu zisků a ztrát
 • vedení evidence daně z přidané hodnoty a vypracování přiznání DPH
 • kontrola účetních dokladů
 • vedení evidence hmotného investičního majetku a drobného hmotného majetku
 • pravidelné informace o hospodářském výsledku, stavu majetku a závazků, měsíční závěrky
 • zpracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

Další možností zpracování účetní agendy je formou tzv. „vzdálené plochy“. Tato metoda je založena na zpracování účetnictví nebo daňové evidence vlastní účetní klienta na našem serveru a kontrolou, doúčtování a dopracování měsíčních účetních závěrek našimi zkušenými účetními za pomoci daňových poradců.