On-line zpracování účetnictví a daňové evidence

Jádrem těchto služeb je vedení daňové evidence drobných podnikatelům, vedení účetnictví malým a středně velkým společnostem za pomoci kvalifikovaných účetních, špičkového software ENTRY od společnosti HJ-Soft s.r.o. a za pomoci zkušených daňových poradců. Zpracování účetní agendy je vedeno na základě dohody v pravidelných intervalech v daňových kancelářích naší společnosti.

Nabízíme možnost zpracování účetní agendy formou tzv. „vzdáleného přístupu“. Tato metoda je založena na zpracování účetnictví nebo daňové evidence vlastní účetní klienta na našem serveru a kontrolou, doúčtování a dopracování měsíčních účetních závěrek našimi zkušenými účetními za pomoci daňových poradců.

Vedení účetnictví zahrnuje zejména

 • vedení účetních knih, účetní osnovy, rozvahy, výkazu zisků a ztrát
 • vedení evidence daně z přidané hodnoty a vypracování přiznání k DPH a všech dalších podání souvisejících s touto daní
 • kontrola účetních dokladů
 • vedení evidence dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
 • pravidelné informace o hospodářském výsledku, stavu majetku a závazků, měsíční závěrky
 • zpracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

Vedení daňové evidence zahrnuje zejména

 • vedení daňové evidence (peněžního deníku)
 • vedení evidence daně z přidané hodnoty a vypracování přiznání k DPH a všech dalších podání souvisejících s touto daní
 • kontrola účetních dokladů
 • vedení evidence dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
 • pravidelné informace o hospodářském výsledku, stavu majetku a závazků, měsíční závěrky
 • zpracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob