Zpracováni mzdové agendy

V této oblasti Vám zajistíme komplexní převzetí a zpracování mzdové agendy v našich daňových kancelářích.
Nabízíme možnost zplnomocnění našich mzdových účetních, které jsou tak samy v kontaktu s finančními úřady, orgány sociální správy, zdravotními pojišťovnami, a vyřizují i veškeré formality spojené se statistikou, s úřady práce, atd.

Zpracování mzdové agendy zahrnuje:

  • měsíční zpracování mzdové agendy,
  • vedení a zpracování mzdových listů a výplatních pásek,
  • zpracování hlášení pro státní orgány, přihlášek a odhlášek na sociální a zdravotní pojištění,
  • vedení a zpracování kompletní agendy zaměstnanců klienta,
  • poradenství a konzultace v oblasti pracovněprávních vztahů,
  • možnost elektronické komunikace se státními orgány,
  • zastupování na základě plné moci při kontrolách státních orgánů.