On-line zpracování mzdové agendy

V této oblasti Vám zajistíme komplexní převzetí a zpracování mzdové agendy v našich daňových kancelářích.
Nabízíme možnost zplnomocnění našich mzdových účetních, které jsou tak v přímém kontaktu s finančními úřady, orgány sociální správy, zdravotními pojišťovnami a vyřizují veškeré formality spojené se mzdovou agendou.

Zpracování mzdové agendy zahrnuje zejména

  • měsíční zpracování mzdové agendy
  • vedení a zpracování mzdových listů a výplatních lístků
  • zpracování hlášení pro státní orgány, přihlášek a odhlášek na sociální a zdravotní pojištění
  • vedení a zpracování kompletní agendy zaměstnanců klienta
  • poradenství a konzultace v oblasti pracovněprávních vztahů
  • možnost elektronické komunikace se státními orgány
  • zastupování na základě plné moci při kontrolách státních orgánů