O nás

Společnost Daně a Partneři s.r.o. , IČ: 030 45 200

Předmětu podnikání:

  • činnost daňových poradců,
  • činnost účetních poradců,
  • vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé:
Ing. ANTONÍN BANDOUCH – daňový poradce
KAREL MULÁČEK – daňový poradce

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83373.

Daňově poradenská kancelář Daně a Partneři s.r.o. poskytuje služby zejména daňového poradenství, finančního poradenství, zpracování účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové evidence, sestavování účetních závěrek a dalšího specializovaného poradenství.

I přes svoji krátkou existenci má kancelář svoji činnost založenou na téměř 17-leté zkušenosti dvou daňových poradců ve výše uvedených oblastech podnikání. Dále firma zajišťuje na základě partnerské spolupráce činnosti auditorského ověření účetních závěrek a dotací, právní služby a služby znalců v oborech oceňování nemovitostí a podniků.

 

Společnost je přihlášena na Komoře daňových poradců ČR k etickému kodexu, který deklaruje zásady profesní etiky. Ten je zakotven v kodexu Confédération Fiscale Européenne, organizace zastřešující daňové poradenství v Evropě. Kodex je tak jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství.

 

Snahou společnosti je kvalita a spokojenost s našimi službami, které poskytujeme přímo u klienta, v našich daňových kancelářích, po telefonu nebo e-mailem. Jistotu Vám může dát i skutečnost , že za naše služby ručíme na základě pojistné smlouvy uzavřené prostřednictvím KDP ČR se společností Kooperativa pojišťovna a.s.

 

Jsme registrováni v seznamu daňových společností, vedeném Komorou daňových poradců ČR.

 

Sídlíme v Brně a máme provozovny v Litomyšli, Hradci Králové a Svitavách.