Daňové poradenství

Daňové poradenství je komplexní služba v oblasti zdanění fyzických a právnických osob, která obsahuje:

 • pravidelné konzultace přímo u klienta,
 • kontrola vybraných dokladů i namátková kontrola vybraných položek významného charakteru pomocí specializovaného software, který používá i finanční správa,
 • elektronizace spisu daňového poradce a usnadnění zpracování podkladů pro přípravu daňového přiznání,
 • analýza problémů spojených s hospodařením společnosti a analýza možných rizik v daňové oblasti,
 • zpracování daňových přiznání fyzických a právnických osob, silniční daně, daně z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí a součinnost při zpracování všech podání týkajících se daně z přidané hodnoty a kontrolu správnosti uplatňování DPH na vstupu a výstupu, vše v souladu s platnou legislativou,
 • pomoc při nejrůznějších finančních a statistických výkazů,
 • administrativu vůči správci daně v oblasti odvolání a zastupovaní na základě udělené plné moci při případných kontrolách FÚ, zastupování související s daňovými přiznáními, zastupování související s registrací daní v ČR,
 • zpracování finančních analýz, daňová pomoc při přípravě podkladů pro bankovní úvěry,
 • pravidelné e-mailové informace o legislativních změnách v daňové oblasti,
 • komplexní informace v daňové, účetní a mzdové oblasti – firemní publikace „Informačního daňový bulletin“,
 • e-mailová i telefonická podpora.