Služby

Daňové poradenství

Daňové poradenství je komplexní služba v oblasti zdanění fyzických a právnických osob, která obsahuje:

 • pravidelné konzultace přímo u klienta,
 • kompletní kontrola všech dokladů i namátková kontrola vybraných položek významného charakteru pomocí specializovaného software, který používá i finanční správa.
 • elektronizace spisu daňového poradce
 • analýza problémů spojených s hospodařením společnosti a analýza možných rizik v daňové oblasti
 • zpracování daňových přiznání fyzických a právnických osob, silniční daně, daně z nemovitostí a součinnost při zpracování DPH a kontrolu správnosti uplatňování DPH na vstupu a výstupu, vše v souladu s platnou legislativou
 • administrativu vůči správci daně v oblasti odvolání a zastupovaní na základě udělené plné moci při případných kontrolách FÚ, zastupování související s daňovými přiznáními, přehledy a výkazy, zastupování související s registrací daní v ČR
 • pravidelné informace o legislativních změnách v daňové oblasti
 • e-mailová a telefonická komunikace

Vedení účetnictví a daňové evidence

Jádrem těchto služeb je vedení daňové evidence drobných podnikatelům, vedení účetnictví malým a středně velkým společností za pomoci kvalifikované účetní, špičkového software ENTRY od společnosti HJ-Soft s.r.o. a za pomoci zkušených daňových poradců. Zpracování účetní agendy je vedeno na základě dohody v pravidelných intervalech v daňových kancelářích naší společnosti.
Vedení daňové evidence zahrnuje:

 • vedení daňové evidence (peněžního deníku),
 • vedení evidence k dani z přidané hodnoty,
 • vypracování přiznání DPH,
 • kontrola účetních dokladů,
 • pravidelné informace o hospodářském výsledku, stavu majetku a závazků, měsíční závěrky,
 • zpracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob,
 • Vedení účetnictví zahrnuje:
 • vedení účetních knih, účetní osnovy, rozvahy, výkazu zisků a ztrát,
 • vedení evidence daně z přidané hodnoty a vypracování přiznání DPH,
 • kontrola účetních dokladů,
 • vedení evidence hmotného investičního majetku a drobného hmotného majetku,
 • pravidelné informace o hospodářském výsledku, stavu majetku a závazků, měsíční závěrky,
 • zpracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.

Zpracováni mzdové agendy

V této oblasti zajistí komplexní převzetí a zpracování mzdové agendy v našich daňových kancelářích.
Nabízíme zplnomocnění našich mzdových účetních, které jsou tak samy v kontaktu s finančními úřady, orgány sociální správy, zdravotními pojišťovnami, ale vyřizují i veškeré formality spojené se statistikou, s úřady práce, atd.

Zpracování mzdové agendy zahrnuje:

 • měsíční zpracování mzdové agendy,
 • vedení a zpracování mzdových listů a výplatních pásek,
 • zpracování hlášení pro státní orgány, přihlášek a odhlášek na sociální a zdravotní pojištění,
 • vedení a zpracování kompletní agendy zaměstnanců klienta,
 • poradenství a konzultace v oblasti pracovněprávních vztahů.